Gepubliceerd 17 juni 2024

Event: Innovatie- & Arbeidsmarktoplossingen bij Groene Transitie in Food, Water & Chemie

Op donderdag 30 mei kwamen zo’n 60 vertegenwoordigers uit bedrijfsleven en onderwijs samen op WaterCampus Leeuwarden voor het event: ‘Innovatie- & Arbeidsmarktoplossingen bij Groene Transitie.’ Het event werd georganiseerd door het consortium ‘Opschaling PPS – Groene Transitie in Water, Chemie & Food’, bestaande uit vijf Publiek Private Samenwerkingsverbanden, die de krachten bundelen om innovatie- en arbeidsmarktuitdagingen aan te pakken.

Door samenwerking, kennisdeling en het leggen van dwarsverbanden in grondstoffen, energie en circulariteit, streven we naar een sterke, gezamenlijke groene transitie.

Tijdens het event werden inspirerende voorbeeldprojecten gepresenteerd en er waren workshops om te komen tot relevante oplossingen.

Het consortium Opschaling PPS bestaat uit: Centre Expertise of Water Technology (CEW),CIV Water, GreenPac, Bakery Sweets Center en Wendbaar Vakmanschap in Lerende Organisaties (WVLO).

De consortiumpartners zijn verbonden aan de volgende onderwijsinstellingen: OVO-Fryslân Noord, Firda NHL Stenden Hogeschool, NHL Stenden Hogeschool Lectoraat Circular Plastics,NHL Stenden Lectoraat Watertechnologie, Aeres MBO Leeuwarden & Hogeschool Van Hall Larenstein.

Deel dit bericht

Meer lezen?