Over ons

Het project ‘Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties’ is een initiatief dat is ontstaan in de Water- en Foodsectoren in Noord Nederland. De invulling is concreet gericht op operators, technici, technologen, analisten en kwaliteitsmedewerkers. De visie, denkbeelden, ontwikkelingen en opbrengsten zijn echter in nagenoeg elke sector toepasbaar.

De gemeenschappelijke visie van de projectpartners op de ontwikkeling van mensen is de drijvende kracht van het project Wendbaar Vakmanschap in lerende organisaties.

De visie is gestoeld op een aantal elementen:

 • Ontwikkelen van mensen is de sleutel tot succes;
 • Wendbaar Vakmanschap is nodig in toekomstige werkomgevingen;
 • Lerende organisaties stimuleren eigen vakmanschap en de ontwikkeling daarvan;
 • Continu verbeteren;
 • Werken = Leren = Innoveren: leven lang ontwikkelen, formeel en informeel;
 • Inzet van persoonlijke kwaliteiten en beroepshouding.

Hierbij zijn de kenmerken van het wendbare vakmanschap:

 • Regie nemen op eigen ontwikkeling;
 • Eigen netwerk ontwikkelen en benutten;
 • Vertrouwen in eigen kunnen;
 • Bewust zijn van plaats en rol in organisatie en daar een bijdrage aan leveren;
 • Continu gericht op verbeteren.

Voor lerende en innovatieve organisaties geldt:

 • Richting geven aan de ontwikkeling vanuit bedrijfsperspectief;
 • Ruimte geven voor mensen om zich te ontwikkelen;
 • Ruggensteun bieden bij ontwikkelen en innoveren;
 • Vakmensen meenemen in ontwikkelingen;
 • Vakmensen mogen er zijn, doet mee, worden gezien,……. (op alle niveaus).

Gereedschapskist met handvatten WVLO

Docenten die binnen bedrijven aan de slag gaan met de WVLO aanpak kunnen gebruik maken van de speciaal samengestelde gereedschapskist. Dit praktische overzicht biedt handvatten om het traject rond wendbaar vakmanschap soepel te laten verlopen. De toolkit is zowel door onderwijs als bedrijfsleven te gebruiken. De handleiding biedt een overzicht van handelingen die benodigd zijn in het voor-, uitvoerings- en natraject. Achter elk item is vervolgens specifieke informatie te vinden. Klik op de afbeelding om de Toolkit uit te pakken.


Documenten