Partners


Samen met onze partners ontwikkelen we instrumenten voor het verkrijgen van wendbare vakmensen binnen lerende organisaties.

Het project WVLO is medegefinancierd door de Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân. Bekijk hier de website van de Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân.

Het project WVLO is medegefinancierd door het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF). Dit fonds stimuleert de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven.

Aeres
Avebe
Yuverta
Vonk
Vonk
Friesland Campina
Firda
Firda
Gemeente Leeuwarden
Holiday Ice
Jacobs Douwe Egberts
Lamb Weston
Lentiz
MBO Life Sciences
NHL Stenden Hogeschool
Provinsje Fryslân
Royal Smilde
Royal Steensma
SOL
TNO
UWV
Van Hall Larenstein
Vitens
CIV Groen praktijkcluster Food
CIV Groen praktijkcluster Food
Zone.college
CIV Water
CIV Water
Mobiliteitsnetwerk Noord
Bakery Sweets Center
Bakkerij Borgesius
Cloetta
Curio
Fryslan werkt
Aeres Tech Productions
EBIC
Lentiz