Gepubliceerd 26 februari 2020

Burgemeester Buma op bezoek bij MBO Life Sciences

Op maandag 24 februari was burgemeester Buma te gast op Nordwin College en MBO Life Sciences in Leeuwarden. Ilona Dulfer, voorzitter van het College van Bestuur van Nordwin College en lid van de Raad van Advies van WVLO, vertelde in het kort over het groene VMBO en MBO en de cursussen en trainingen die worden geven. Ook lichtte ze toe waarom leerlingen en studenten voor Nordwin College kiezen. “We hebben kleine, veilige en overzichtelijke scholen, werken veel in de praktijk samen met bedrijven in de regio en we bieden goede zorg en begeleiding”.

Na de presentaties startte de rondleiding door de school bij MBO Life Sciences. Hier worden opleidingen op het gebied van voeding, laboratorium, water, milieu en techniek gecombineerd. Buma was erg onder de indruk van het FACT (Food Application Center for Technology), een innovatiecentrum voor voedseltechnologie. Voedselbedrijven in Noord-Nederland kunnen hier onderzoek doen, experimenteren en innoveren. Ook kunnen bedrijven hier nauw samenwerken met de school in het project Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties. Met de nieuwe automatiseringslijn is er een veilige omgeving  gecreëerd waarin operators en technici met elkaar kunnen leren en experimenteren op het gebied van automatisering en robotisering. Dit sluit aan bij uitkomsten van het onderzoek naar de takken van de toekomst

Omdat industrie en onderwijs bij het FACT nauw met elkaar samenwerken, stromen studenten na hun opleiding het bedrijfsleven in met de kennis waaraan op dat moment behoefte is, ook internationaal. In regionaal opzicht wordt de grote werkgelegenheid behouden en het kennisniveau binnen de voedingsmiddelenindustrie blijvend vernieuwd, passend binnen het innovatiebeleid van de Provinsje Fryslân.

Op de foto: Wijnand Verschuur, docent MBO Life Sciences en betrokken bij WVLO liet een onderdeel van het automatiseringsproces zien. Foto van MBO Life Sciences.

Deel dit bericht

Meer lezen?