Gepubliceerd 12 december 2023

Wendbaar vakmanschap competenties opgenomen in nieuw kwalificatiedossier voeding

Wendbaar vakmanschapscompetenties opgenomen in nieuw kwalificatiedossier voeding

Het afgelopen jaar heeft een groep voedingsbedrijven samen met experts uit het onderwijs gewerkt aan een geactualiseerd kwalificatiedossier voeding. Het kwalificatiedossier Voeding beschrijft de eisen waaraan een student moet voldoen om diens mbo-diploma te behalen. Dit nieuwe dossier is recent vastgesteld door het ministerie van OCW en is geldig vanaf 1 augustus 2024. Dit betekent dat BOL en BBL studenten die vanaf dat moment starten volgens deze eisen opgeleid worden.

De belangrijkste aanleiding voor de aanpassing van het kwalificatiesdossier was de voortdurende automatisering waardoor de productiesystemen complexer worden. Dit betekent dat er meer kennis nodig is van systemen en hoe deze aan elkaar verbonden zijn. Daarvoor zijn ook meer digitale vaardigheden nodig: sensoren instellen en uitlezen, online metingen monitoren, uitvoeringen en registreren van metingen, etc. 

Door de trends en ontwikkelingen als automatisering en duurzaamheid is ook het belang van wendbaar vakmanschap in het werk toegenomen. Dit betekent dat er in de kwalificaties veel aandacht is voor vaardigheden op het gebied van samenwerken, het ontwikkelen van zelflerend vermogen, reflectie op gedrag, het nemen van verantwoordelijkheid en het gericht zijn op verbeteren.

De wendbaar vakmanschapscompetenties maken daarom vanaf 1 augustus 2024 bij alle mbo-opleiders in Nederland onderdeel van de volgende opleidingen:

  • Medewerker voeding, technologie en techniek (niveau 2)
  • Vakbekwaam medewerker voeding, technologie en techniek (niveau 3)
  • Vakexpert voeding, technologie en techniek (niveau 4)
  • Vakexpert voeding, kwaliteit en productontwikkeling (niveau 4)

Op basis van dit kwalificatiedossier worden het komende jaar ook verkorte opleidingen ontwikkeld die opleiden tot een mbo-certificaat. Hiermee levert het project Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties (WVLO) een duidelijke bijdrage aan de opleiding van de (toekomstige) medewerkers voor de voedingsindustrie.

Deel dit bericht

Meer lezen?