Gepubliceerd 19 september 2019

Programmalijn Lerende Organisaties van start!

Deze zomer hebben bedrijven een scan ingevuld die inzicht geven in knelpunten en verbetermogelijkheden om zich te ontwikkelen tot lerende organisaties. De uitkomsten hiervan zijn op woensdag 18 september besproken tijdens een bijeenkomst met bedrijven, mbo-docenten en TNO.

Het doel was te inventariseren wat de belangrijkste thema’s waren om op basis hiervan instrumenten te ontwikkelen en pilots te starten  Op de bijeenkomst heeft TNO een organisatiemodel gepresenteerd, waarin alle factoren zijn opgenomen die bijdragen aan het stimuleren van lerend en innovatief gedrag.

Ook meedoen?

Jouw bedrijf kan ook meedoen in de werkgroep Lerende Organisaties. De werkgroep helpt je met Wendbaar Vakmanschap aan de slag te gaan in je eigen organisatie en ervaringen te delen met andere bedrijven. Neem voor meer informatie contact op met Arry Verhage.

Uitkomsten

De uitkomst van de scans is besproken in de bijeenkomst. De meeste ruimte lijkt er in eerste instantie te zitten in het verbeteren van:

 • De evaluatie, reflectie en feedback van
  collega’s.
 • Het beperken van kleine deeltaken met weinig
  autonomie.
 • Het creëren van een veilige sociale omgeving.
 • De voorbeeldfunctie van leidinggevenden op het
  gebied van leren en ontwikkelen en het betrekken van medewerkers bij besluitvorming
  .
 • Externe contacten en kennisuitwisseling over
  organisatiegrenzen heen.

De motivatie van medewerkers is ook cruciaal. Deze wordt beïnvloed door de inrichting van de organisaties. Er zijn binnen de dezelfde organisatie verschillen tussen de medewerkers. Soms is het goed om eerst met de meest gemotiveerde mensen aan de slag te gaan.

Uiteindelijk worden voor de knelpunten waar nog geen bestaande oplossingen voor zijn pilots opgezet. Bedrijven en MBO Life Sciences ontwikkelen de interventies ondersteund door TNO. TNO zal de effectiviteit monitoren en succesfactoren inzichtelijk maken.

In de volgende bijeenkomst worden de knelpunten en verbetermogelijkheden verder uitgediept en geconcretiseerd. Aangesloten bedrijven worden uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

Deel dit bericht

Meer lezen?