Gepubliceerd 24 februari 2020

Lerende organisaties

Het ontwikkelen van wendbaar vakmanschap kan eigenlijk alleen plaatsvinden in de echte beroepspraktijk. Kwaliteiten en vaardigheden kunnen groeien in het werk. Gaandeweg het project wendbaar vakmanschap merkten we dat de rol van het bedrijf hierin van groot belang is.

De kenmerken van de lerende organisatie, zoals in het project, vormden het startpunt voor het uitwerken van een model waarin de verschillende aandachtsgebieden zijn ondergebracht. Door het uitvoeren van een scan als nulmeting bij bedrijven hebben we onderzocht in welke mate bedrijven in deze aspecten zichzelf zien als lerende organisatie. In het huidige tweede jaar van het project gaan we pilots uitvoeren om te onderzoeken hoe deze aspecten van invloed zijn op de ontwikkeling van wendbaar vakmanschap.

Intussen hebben we in een aantal trajecten al het nodige geleerd. Bij de partnerbedrijven Vitens, Royal Steensma, Holiday Ice en FrieslandCampina hebben we gezien dat met name de betrokkenheid van de medewerker door juiste waardering en aandacht groeit, maar ook dat het nodig is medewerkers bewust in een positie te brengen waarin geleerd kan worden. De pilots kun van start. 2020 gaat ons veel inzichten opleveren. Daarnaast hebben we met de betrokken bedrijven afgesproken regelmatig ervaringen te delen.

Deel dit bericht

Meer lezen?