Gepubliceerd 19 mei 2020

Het project Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties in coronatijd

Op hoofdlijnen bestaat het project uit drie onderdelen:
1. Bedrijven ontwikkelen zich tot lerende organisaties waardoor medewerkers, studenten en zij-instromers zich kunnen ontwikkelen tot wendbare vakmensen.
2. Het onderwijs wordt zo vormgeven dat het de ontwikkeling van lerende organisaties en wendbaar vakmanschap faciliteert.
3. Er wordt een Kennisbank Food & Feed ingericht met interessante online bronnen voor medewerkers, studenten en docenten.

We begonnen dit jaar goed met een inspirerende sessie over hoe bedrijven zich kunnen ontwikkelen tot lerende organisaties. Iedereen stond in de startblokken om hiermee aan de slag te gaan en om samen te leren. En toen kwam corona, gingen bedrijven voor een groot deel op slot en gingen een aantal trajecten de ijskast in. Het verschilt per bedrijf hoe ze getroffen worden door deze crisis en de komende maanden moet de impact duidelijk worden. We zijn doorlopend met de bedrijven in overleg. We zien nu dat voorzichtig aan zaken weer opgepakt worden en de verwachting is dat we na de zomervakantie verschillende trajecten weer gaan opstarten.

M.b.t. de vormgeving van het onderwijs, zijn de afgelopen maanden belangrijke stappen gezet. Plotseling moest het onderwijs van klassikaal naar online. Dit leidde er toe dat er een groter beroep gedaan moest worden op de eigen regie van studenten. Dit is één van de elementen van de wendbare vakman. Deze lijn wordt vastgehouden en het komende schooljaar zal een groter deel van het onderwijs hybride ingevuld worden. Meer eigen regie en meer in de bedrijven.

Ook met de Kennisbank Food & Feed zijn flinke stappen gezet. Zeker nu online onderwijs de norm is. Er is een besloten omgeving waarin ruim 100 docenten bronnen kunnen raadplegen en delen. Daarnaast is de kennisbank publiek toegankelijk via de website en wordt deze door Groen Kennisnet voortdurend aangevuld met interessante nieuwe bronnen.

Kortom, ook in coronatijd gaat het project wendbaar vakmanschap in lerende organisaties door. Zeker nu het zo belangrijk is dat bedrijven en medewerkers in staat zijn wendbaar in te spelen op de veranderende omstandigheden en nieuwe wegen vinden om voort te gaan.

Deel dit bericht

Meer lezen?