Gepubliceerd 7 mei 2020

FrieslandCampina maakt wendbaar vakmanschap meetbaar

Bij FrieslandCampina is in 2019 in de locatie Beilen een in-company opleidingstraject uitgevoerd door MBO Life Sciences en de opleidingen techniek van het Friesland College, waar de methodiek van de Facilitaire Leeromgeving is toegepast. 24 gespecialiseerde onderhoudstechnici zijn gestart zich te ontwikkelen tot Allround Maintenance Technicians (AMT). De “opleiding”, die we liever de start van de weg naar Leven Lang Ontwikkelen noemen, heeft geleid tot een wezenlijk andere basisberoepshouding, waarbij de technici meer plezier hebben in het werk en eigen initiatieven nemen om zich te ontwikkelen, daarbij het bedrijf vragend dit te ondersteuning en te faciliteiten.

Op de vorige bijeenkomst van partnerbedrijven in het kader van WVLO programmalijn 2, de Lerende Organisatie, is dit traject besproken. FrieslandCampina ziet de veranderde basishouding en sinds kort ook een verbetering in de performance van de technische dienst. Er bestaat behoefte deze verbeteringen beter zichtbaar en meetbaar te maken in relatie tot het ontwikkelen van wendbaar vakmanschap.

Momenteel wordt gewerkt aan een kijkkader waarin de ontwikkeling van wendbare attitude en het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten, op teamniveau in relatie wordt gebracht met verbetering van performance, gemeten in KPI’s . Op de locatie Borculo van FrieslandCampina start, als de Coronaproblematiek het toestaat, nog voor de zomer een soortgelijk traject waar we het nieuwe kijkkader gaan toepassen en uitproberen.

Op de volgende bijeenkomst voor bedrijven die participeren in Programmalijn 2 doen we hiervan uitgebreid verslag.

De PPS Wendbaar Vakmanschap in Lerende Organisaties heeft niet voor niets zo’n lange titel. De lerende organisatie is onlosmakelijk verbonden aan het ontwikkelen van wendbaar vakmanschap. De rol van direct leidinggevenden, maar ook die van de organisatie als geheel is van belang. Directe aansturing waarin de medewerker of de student (stagiair) als lerende wordt erkend, gewaardeerd en gesteund, maar ook een organisatie die dat mogelijk maakt en faciliteert door ruimte en richting te geven aan persoonlijke ontwikkelingskansen zijn beide essentieel.

Deel dit bericht

Meer lezen?