Gepubliceerd 21 januari 2020

WVLO gaat haar tweede jaar in

Het project wendbaar vakmanschap in lerende organisaties gaat alweer haar tweede jaar in. Na de feestelijke start op 24 januari 2019 zijn de verschillende programmalijnen van start gegaan.

2019 stond in het teken van onderzoek, het aanscherpen van de visie en het voorbereiden van de pilots in 2020. TNO onderzocht wat de komende jaren de impact van technologische ontwikkelingen is op de taken van medewerkers en daarmee op de competenties en talenten die gevraagd worden van medewerkers. Binnen MBO Life Sciences werden tien docenten opgeleid tot loopbaancoach, waarna zij studenten gingen begeleiden in hun ontwikkeling tot wendbare vakmensen. Ook is de basis gelegd voor de online Kennisbank, waar medewerkers en studenten actuele kennis kunnen vinden ter ondersteuning van hun ontwikkeling. Aan de hand van het TNO model van lerende en innovatieve organisaties hebben bedrijven een scan ingevuld en zijn met elkaar in gesprek gegaan over de vraag hoe bedrijven zich kunnen ontwikkelen tot lerende organisaties. Daarnaast zijn bij verschillende bedrijven pilots uitgevoerd met opleidingen, waarin medewerkers en studenten op de “wendbaar vakmanschapsmanier” werden opgeleid.

 

We hebben in 2019 een flinke stap gezet. Maar we zijn er nog zeker niet. 2020 is het jaar van de versnelling. Alle bedrijven in het project, en verschillende bedrijven buiten het project, willen aan de slag met wendbaar vakmanschap en de lerende organisatie. In het onderwijsprogramma voor de studenten gaan meer leermomenten gecreëerd worden die de bedrijven en de docenten samen invullen. En we gaan aan de slag met het organiseren van zij-instroom. De komende jaren zal het aantal mbo-ers in Nederland sterk afnemen door daling van het aantal jongeren en de havoisering van de maatschappij. Om toch voldoende vakmensen op te leiden zullen in 2020 de eerste stappen gezet worden om ook andere groepen op te leiden tot wendbare vakmensen.

 

Kortom: 2020 wordt een jaar vol activiteiten. Via de nieuwsbrief en andere updates houden we je hiervan op de hoogte.

Deel dit bericht

Meer lezen?