Gepubliceerd 9 december 2021

Wendbaar vakmanschap in bedrijf: Resultaten van de pilots

Hoe kun je wendbaar vakmanschap van medewerkers versterken en hoe kan jouw organisatie lerend en innovatief gedrag ondersteunen? Deze vraag staat centraal in de pilots met bedrijven. Op dit moment heeft TNO de resultaten van 5 pilots geanalyseerd: YellowChips, FrieslandCampina, Bakery Sweets Center (leidinggevenden van verschillende bedrijven), Holiday Ice en Vitens.
 
Doel van de pilots
In de meeste pilots staat – op het niveau van de medewerker – het versterken van actief leergedrag, verbreding van de inzetbaarheid en verbetering van de samenwerking en kennisdeling centraal. Op het niveau van de organisatie benoemen bedrijven het verbeteren van werkprocessen en rendementen. De rode draad is dat bedrijven het proces gericht op ontwikkeling en verbetering in gang willen brengen. 
 
Resultaten
Naast het oplossen van concrete uitdagingen in het proces of product, resulteren de pilots gemiddeld in (kleine) verbeteringen in:

  • De houding van medewerkers gericht op ontwikkeling en het verbeteren van processen en processen
  • Regie nemen over de eigen ontwikkeling, en
  • De aansluiting tussen het werk en wat de medewerker wil en kan

De pilots verschillen duidelijk in effect op de aspecten van wendbaar vakmanschap. Meerdere factoren zijn hier op van invloed. De volgende factoren lijken de resultaten bijvoorbeeld positief te beïnvloeden:

  • Gebruik maken van de kennis die aanwezig is bij medewerkers in het bedrijf.
  • Betrokkenheid en steun van het management, sterke drager van de pilot en het gedachtengoed bij het bedrijf
  • Voldoende tijd voor medewerkers om deel te nemen, openheid en vertrouwen onder de deelnemers
  • Continuïteit in – en nauwe samenwerking tussen de betrokken docenten
  • Duidelijke communicatie in de organisatie, en goed en frequent contact tussen de deelnemers en de docenten  

Twee pilots waren specifiek gericht op leiding geven aan de ontwikkeling van medewerkers. We vinden dat leidinggevenden na de pilot duidelijk meer richting, ruimte en ruggensteun gericht op  ontwikkeling aan hun medewerkers geven. Bekend is dat dit lerend en innovatief gedrag van medewerkers bevordert. 
 
Volgende stap
Op basis van deze pilots ontwikkelen we de WVLO maatwerkaanpak steeds verder door. Ook aan de slag met het versterken van het wendbaar vakmanschap van uw medewerkers en leidinggevenden? Neem dan contact op met Arry Verhage.

Deel dit bericht

Meer lezen?