Gepubliceerd 8 april 2021

Webinar pilot Yellow Chips

“Laat die resultaten met rust en ga met de mensen aan de slag!”

Dinsdag 23 maart vond het WVLO webinar over de pilot bij Yellow Chips plaats. Peter Assendorp, productiemanager bij Yellow Chips en Bertus Faber, docent MBO Life Sciences deelden hun ervaring met de WVLO pilot. Goedele Geuskens van TNO was aanwezig om toe te lichten hoe de pilot bij Yellow Chips past binnen WVLO en om onderzoeksresultaten te laten zien.

Groei
Peter vertelde dat ze als Yellow Chips in acht jaar een behoorlijke groei hadden doorgemaakt. Van 6 naar meer dan 100 medewerkers. “Het type personeel wat we op dit moment hebben lopen is een ‘knoppendrukker’ en dat bedoel ik niet negatief.” vertelt Peter in het webinar. “maar we zijn wel heel erg aan het zoeken om hen de middelen en kennis te geven om te weten wat gebeurt achter die knoppen. Hoe kunnen we ons personeel meenemen in de groei van de laatste acht jaar? En hoe zorgen we ervoor dat ze meer verantwoordelijkheid nemen voor het proces.”

Voorbeeldcasus
Bertus Faber, docent MBO Life Sciences, is aan de slag gegaan met de medewerkers. Samen met Yellow Chips hebben ze gekozen om te werken in drie groepen. Teams die ook zin hadden om aan verandering te werken. Als voorbeeld werd een casus van de verpakkingsafdeling toegelicht. De vraag was hoe de performance van de verpakkingsafdeling te verhogen. “We hebben ervoor gezorgd dat er mensen in het team zaten van verschillende afdelingen, niet alleen verpakkingsafdeling. De gedachte was dat er misschien wat in het voortraject aan de hand was. Deze mensen voelden zich betrokken bij het onderwerp.” vertelt Bertus. Er werden verbetertools aangereikt om met de probleemstelling aan de slag te gaan. Het was aan de teams, onder begeleiding van de docent. “Wij zijn ons vooral gaan richten op het ondersteunen van de teamleiders.” zegt Bertus. “Op het moment dat het team een specifieke vraag had gingen we daarop verder. Ze hebben aan het eind een presentatie gedaan met de resultaten, aan het management, maar ook alle belangstellenden vanuit het bedrijf.” Het uiteindelijke doel van deze aanpak was niet de verbetering van de performance, maar de ontwikkeling van de medewerkers. Doordat zij zich hebben ontwikkeld zullen ze ook naar de toekomst toe meer verantwoordelijkheid nemen voor het proces en dat komt uiteindelijk de efficiency weer ten goede.

Kernactiviteiten WVLO
Voorbeelden van kernactiviteiten zijn bijvoorbeeld de basiskennis op orde brengen, door medewerkers aan de slag te laten gaan met een casus uit eigen omgeving. De in het bedrijf gebruikelijke tools benoemen en (weer) laten toepassen, zodat getriggerd wordt dat mensen herkennen dat ze zelf iets kunnen. De juiste bronnen aanboren zodat kennis kan worden gebruikt.
De casus wordt in een vijftal sessies besproken. In de sessies wordt aandacht besteed aan het bespreken van de casus, hoe de deelnemers nu werken, wat er is opgehaald bij de nulmeting. Uiteindelijk worden de resultaten besproken en ondersteuning richting het bedrijf. Ook komt de docent langs op de werkplek en worden leidinggevenden ondersteunt door ideeën aan te dragen hoe je bijvoorbeeld iedereen bij het team betrekt.

Enthousiasme
Peter is enthousiast. “We zijn begonnen met casussen, we zijn traditionele tegenslagen tegenkomen, hakken in het zand: “Daar gaan we weer, we krijgen weer een verbetertraject”. Gaandeweg de casussen kwamen we er achter dat mensen wel enthousiast werden, omdat ze werden gestimuleerd, door de aanwezigheid van Bertus en Simon, om zelf aan de slag te gaan met de verbeteringen. Het werd niet van boven opgelegd, we gaven ze de tools om zelf met de verandering aan de slag te gaan.” Ook uit het TNO onderzoek bleek dat de meeste medewerkers het leuk vonden om mee te doen aan het verbetertraject.

Inzetten op teamleiders
Het eerste traject is inmiddels geëindigd en geëvalueerd. Een van de dingen waar er nu wordt ingezet is de rol van de teamleider, zodat de teamleider handvaten heeft om zijn team te kunnen sturen om bepaalde doelen te kunnen borgen. De teamleider moet meer boven het team gaan staan in rol als facilitator. Wie heeft hij in zijn team zitten en wie heeft welke aandacht nodig. Wie in het team trekt de kar en wie blijft achterover zitten. Welke mogelijkheden heeft de teamleider om het team de juiste weg in te laten slaan.

Durf
“Je mag een batch weggooien als dat jou helpt om de processen te verbeteren.” vertelt Peter aan zijn medewerkers. “Jij mag dingen aanpassen. We willen naar jou luisteren. Jij bent daar acht uur per dag aanwezig om het proces te beheersen. Peter besluit het webinar. “Laat die resultaten met rust en ga met de mensen aan de slag.”

Meerdere pilots
Vanuit het project WVLO worden verschillende pilots uitgevoerd. TNO monitort deze, en verbindt de pilots aan het model van de Lerende en Innovatieve Organisatie. In dit model zijn de belangrijkste organisatiefactoren opgenomen die lerend en innovatief gedrag versterken. De meeste pilots in WVLO richten zich op factoren op het niveau van “collega’s en leidinggevenden” en de “taak”. Belangrijke thema’s zijn onder andere samenwerken, leiding geven en kennis ontsluiten. In een volgend webinar zal een andere pilot centraal staan.  

Model Lerende Innovatieve Organisatie (TNO) 

Kijk hier het hele webinar terug: https://vimeo.com/528236570

Deel dit bericht

Meer lezen?