Gepubliceerd 6 juli 2020

Webinar Performanceverbetering

Dinsdag 30 juni werd het eerste Webinar van Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties georganiseerd. Thema was Performanceverbetering door investering in wendbaar vakmanschap. Arry Verhage (projectleider) startte de bijeenkomst door alle deelnemers welkom te heten. Peet Ferwerda van WVLO en Karin Vinke van FrieslandCampina gingen daarna al snel de diepte in.

Karin vertelde over hun ontwikkelvraag. Hoe ze werknemers konden ontwikkelen in nieuwe taken en werkzaamheden. Feitelijk was de uitdaging dat ze bij de werknemers belangstelling en liefde willen creëren voor een ander vak. Een belangrijke vraag hierbij was: Welk organisatieprobleem pakken we dan aan en welk organisatieresultaat willen we zien wanneer deze ontwikkelvraag is ingevuld? Welk organisatieprobleem pakken we dan aan, welk organisatieresultaat willen we zien wanneer deze ontwikkelvraag is ingevuld.

De organisatie en de school hebben hierin als business partners deze pilot opgepakt. De inzet van de docent, de lokale specialist, de leadassessor, Peet en Karin allemaal buiten hun comfortzone, hadden één afspraak, we maken hier een succes van. Wat betekende korte lijntjes, vlot escaleren, begrip hebben voor elkaars situatie en bijstellen.

Peet sprong daar verder op in. Je kunt wendbaarheid niet ontwikkelen in lessen, dat moet op een andere manier. Je betrekt bedrijven bij de inhoud van het programma. Je brengt de medewerkers in een ingewikkelde situatie, zodat ze ontdekken waar hun ontwikkelbehoefte zit. Vervolgens ga je met ze in gesprek; wat heb je nog te leren en wat kun je daaraan doen? Heel belangrijk hierbij is gebruik te maken van de kennis die al in het team en in de organisatie aanwezig is: leer bijvoorbeeld je collega’s te vragen om informatie.

Bij FrieslandCampina werd een ontwikkellokaal neergezet voor de doelgroep; een soort clubhuis. Waar medewerkers formeel en informeel van elkaar kunnen leren en ontwikkelen. FrieslandCampina heeft zich over de inrichting en performance support laten consulteren door de docent.

Om dit voor elkaar te krijgen heb je betrokken leidinggevenden nodig. In de volgende uitrol van deze aanpak gaat FrieslandCampina de leidinggevenden er nog meer bij betrekken en wordt er beter gekeken naar de omgeving van de werknemer. Welke partijen hebben invloed op zijn werk, zodat deze partijen ook in ontwikkeling kunnen worden gebracht.

Het succes in de pilotlocatie Wendbaar Vakmanschap binnen FrieslandCampina werd zichtbaar door te kijken naar de prestaties van het team. Door te investeren in de ontwikkeling van het individu en dit te doen op basis van de echte praktijk in het werk blijken de teamprestaties op de bedrijfs kpi’s te verbeteren. Dit doet FrieslandCampina door leren en ontwikkelen te verweven in onze dagelijkse gang van zaken. Tijdens de dagstart is ruimte voor leren en ontwikkelen. Er is een vorm van informeel leren tot stand gekomen.

Kortom: de wendbaar vakmanschap aanpak van het in ontwikkeling brengen van medewerkers en de ontwikkeling van lerende organisaties is een prima manier om de prestaties van teams binnen een organisatie te verbeteren. De opbrengsten van deze aanpak worden meetbaar gemaakt en ziet FrieslandCampina terug in de bedrijfsresultaten. De teamprestatie is meer dan de som van de individuele prestatie.

Lees de presentatie hier terug.

Kijk hier het webinar terug.

Deel dit bericht

Meer lezen?