Gepubliceerd 26 augustus 2019

Update School in Bedrijf

MBO Life Sciences is voor de zomer gestart met een opleiding voor Loopbaancoaches in kader van leerlijn 3, school in bedrijf. De eerste resultaten en ervaringen zijn goed.

Hoewel het een mindshift is om niet langer te coachen op alleen de schoolloopbaan, zien de loopbaancoaches de toegevoegde waarde van coachen op wat de student echt kan en wil bijdragen aan het beroepenveld. Dit heeft ook tot gevolg dat de coaches hun eigen wendbaarheid moeten inzetten, om samen tot de gewenste resultaten te komen.

In eerste instantie is gekozen voor coaches die betrokken zijn bij het eerste leerjaar van Life Sciences. Voor de zomer is een groep van twaalf coaches begonnen om gezamenlijk te kijken wat loopbaancoaching inhoudt en wat dit betekent voor de koppeling van de beroepspraktijk aan Wendbaar Vakmanschap. Voor het volgen hiervan is een competentiemeetinstrument ontwikkeld, wat wordt ingezet om de wendbaarheid van de studenten in kaart te brengen. Dit wordt als ingang gebruikt om de studenten te coachen in het uitstippelen van hun loopbaan als vakman in de beroepspraktijk. Gedurende dit studiejaar worden de coaches ondersteund door professionele begeleiding om coaching op vakmanschap en wendbaarheid in hun loopbaan vorm te geven.

Deel dit bericht

Meer lezen?