Gepubliceerd 12 juni 2019

Taken van de toekomst: inzicht in de taken en competenties van morgen

Voor het deelproject taken van de toekomst wordt onderzocht in hoeverre de taken en bijbehorende vaardigheden van vier functies in de agrofood komende vijf jaar zullen veranderen.

Daarbij wordt gekeken naar de functie van operator, laborant / analist, medewerker quality assurance en medewerker van de technische dienst. Allereerst zijn relevante technologische trends in kaart gebracht door middel van documentanalyse en interviews met experts. Daaruit bleken de volgende technologische toepassingen het meest relevant voor de geselecteerde functies:

 • Robotisering
  & automatisering (in brede zin)
 • Augmented
  & Virtual Reality
 • In-line
  kwaliteitsmonitoring (aan de hand van sensoren)
 • Predictive
  maintenance (met sensoren en big data voorspellen wanneer onderdelen
  vervangen moeten worden)
 • De
  transparante keten (door middel van Blockchain inzichtelijk maken hoe een product tot stand komt)
 • (Big)
  Data analytics (veel nieuwe technologieën leveren data die bruikbaar is voor
  verschillende doeleinden waaronder procesoptimalisatie, de transparante keten
  of predictive maintenance)

Vervolgens worden interviews en workshops georganiseerd om te bepalen wat de concrete gevolgen van die technologieën zijn voor de functies. Voor de functie laborant/analist en medewerker technische dienst zijn deze workshops al gehouden. Onder andere medewerkers zelf, leidinggevenden, HR en docenten vanuit het mbo nemen deel aan de interviews en workshops. Bij de medewerker technische dienst bleek uit de workshop bijvoorbeeld dat nieuwe machines minder vaak storingen geven, maar de storingen die ontstaan, zijn complexer. Ook zit er vaak een digitale component aan de storing, waarvoor samenwerking met de leverancier nodig is, omdat die het systeem op afstand kan uitlezen. Daarom moeten medewerkers technische dienst helder kunnen uitleggen wat het probleem is (communicatieve vaardigheden) en samen met de leverancier een oplossing vinden (samenwerking). En zo hebben ook predictive maintenance en augmented en virtual reality gevolgen voor de taken en competenties voor medewerkers technische dienst.

Als alle workshops zijn geweest, worden de veranderingen in de taken van de competenties als input gebruikt om na de zomer samen met de docenten van het mbo te kijken in hoeverre de huidige opleidingen aansluiten bij de taken die in de toekomst relevant zijn. Zo kunnen opleidingen worden verbeterd en wordt de student van nu opgeleid voor het werk van morgen. Ook kunnen de functieprofielen van de toekomst gebruikt worden voor het HR-beleid van bedrijven.

Deel dit bericht

Meer lezen?