Gepubliceerd 31 augustus 2021

Masterclass: Medewerkers betrokken houden bij de ontwikkeling van de organisatie

Bedrijven willen excelleren met de slimste productie en logistiek (operational excellence), de slimste producten (product leadership) of de beste klantbenadering (customer intimacy). Dat vraagt van bedrijf en van medewerkers dat ze continue leren en vernieuwen. Een belangrijke vraag hierbij is hoe je medewerkers betrokken houdt op de ontwikkelingen binnen de organisatie. Die vraag staat centraal binnen deze masterclass.

Praktijkvoorbeeld
Durven ondernemen in een snel veranderende wereld en markt: de eigenaars van Bakkerij Fuite doen niet anders. Ondanks grootschalige productie, reduceert de bakkerij de verspilling van grondstoffen tot bijna nul. En ondanks de afname van broodconsumptie, groeit door export het aandeel van de omzet van de bakkerij. Hoe ze dat doen? De medewerker staat centraal en sociale innovatie is een sleutelbegrip.

In deze masterclass staan we stil de gekozen aanpak van sociale innovatie. Deze heeft zich toegespitst op de rol van de direct leidinggevenden. We delen de ervaringen van de aanwezige bedrijven en wat zij meenemen vanuit het praktijkvoorbeeld.

Reeks van acht
Deze masterclass is de tweede in een reeks van acht masterclasses die we de komende twee jaar organiseren voor ondernemers, directeuren, managers en HRM-ers in de regio Noordoost Friesland. Ieder kwartaal op locatie bij Bowinn in Dokkum.

Wat zijn wendbare vakmensen?
Wendbare vakmensen hebben een houding, die gericht is op verbetering en nemen regie over eigen ontwikkeling. Ze hebben vertrouwen in eigen kunnen en zijn zich bewust van hun positie en rol in de organisatie. Daarnaast bouwen en benutten ze hun netwerk.

De masterclasses worden georganiseerd door ‘Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties’ en ‘Wendbaar vakmanschap in Noordoost Friesland’ en worden mede mogelijk gemaakt door de Regio Deal Noordoost Fryslân.

Datum: Donderdag 30 sep 2021
Tijd:
 15.00 tot 17.00 uur
Locatie: Bowinn, Hogedijken 20, 9101 WV Dokkum
Aanmelden: Mail naar a.verhage@sol-online.nl

Programma: 
·        Opening door Arry Verhage (projectleider wendbaar vakmanschap) en Martin van der Veen (directeur Bowinn)
·        Presentatie praktijkvoorbeeld sociale innovatie
·        In subgroepen met collegabedrijven in gesprek.
·        Afronding en netwerkborrel  

Aanmelden kan t/m 27 september door een mail te sturen naar: a.verhage@sol-online.nl

Deel dit bericht

Meer lezen?