Gepubliceerd 20 oktober 2022

Marco Mazereeuw beëdigd als lector en practor Beroepsgerichte Didactiek en Leven Lang Ontwikkelen

Inspirerende begeleiding is essentieel om vakmensen in beweging te krijgen en zich verder te ontwikkelen. Het gaat niet alleen om vaktechnische kennis, maar ook om persoonlijke groei. Bedrijven en onderwijs moeten hierin samen optrekken. Hoe? Wat werkt? Dát onderzoekt Marco Mazereeuw, die 20 september is geïnaugureerd als lector bij NHL Stenden en practor bij het Friesland College.

In een snel veranderende samenleving moeten vakmensen wendbaar én weerbaar zijn, aldus Mazereeuw. Ze moeten meebewegen en anticiperen, maar ook kritisch kunnen zijn om een verandering écht waardevol te maken. Dat vraagt om balans. “Het is een soort van dansen”, stelde Mazereeuw in zijn rede. In een bijzondere gelegenheid, want een inauguratie als lector in het hbo én practor in het mbo is uniek in het Nederlandse beroepsonderwijs. 

Beroepsonderwijs en de regio kunnen niet zonder elkaar

Zijn onderzoeksterrein is relevant voor hbo en mbo, nu het steeds belangrijker wordt dat vakmensen zich een Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Op latere leeftijd, maar ook als student: “Hoe ontsteken we het vlammetje dat hen aanwakkert?” Dat vergt veel aandacht voor de juiste begeleiding, die steeds andere kwaliteiten van de begeleider vraagt én om nauwe samenwerking met de praktijk. “Het beroepsonderwijs en de regio kunnen niet zonder elkaar.”

‘Ik ken, ik kan en ik weet waarom…’

‘State of the art’ begeleiding in beroep en rol in de maatschappij is belangrijk om leren betekenis te geven, stelde ook bestuursvoorzitter Carlo Segers van het Friesland College. “Dat maakt vakmensen nieuwsgierig en beroepsbedreven. Dat gaat verder dan beroepsbekwaam, want het zet aan tot in beweging blíjven. Ze weten immers waarom ze doen wat ze doen.” In het tempo waarin alles verandert, is het zaak om lenig te zijn en te blijven. “Dan is mbo niet wat je geleerd hebt, maar wat je kúnt leren. Ofwel: ik ken, ik kan en ik weet waarom…”

Oscar Couwenberg, CvB-lid van NHL Stenden, wees eveneens op het belang van onderzoek naar het scheppen van een inspirerende leeromgeving in een arbeidsmarkt die zo snel in beweging is. 

Voor de inauguratie vertelde Joseph Kessels, hoogleraar-emeritus Human Resource Development, al overtuigend dat natuurlijke nieuwsgierigheid en geloof in eigen kunnen enorm veel invloed hebben op het succes van mensen, dus veel aandacht verdienen in het onderwijs. Dan draait het om ruimte geven en begeleiden, in plaats van kennis overdragen. “Als je ’t niet zelf hebt ontdekt, zakt die kennis gauw weg. Dat is tweedehands kennis. Die krijg je van een ander.” Echt leren komt pas, als kennis betekenis heeft voor jou. En als het aansluit bij wat je écht graag doet: “Het maakt niet uit waar je warm voor loopt, áls je maar ergens warm voor loopt. Dan kom je in beweging.”

Bron: Friesland College

Deel dit bericht

Meer lezen?