Gepubliceerd 26 augustus 2020

Kick-off Bakery Sweets Center

Vrijdag 21 augustus was de Kick-off Bakery Sweets Sessions: ‘Van aanbodgericht naar vraaggericht opleiden’. MBO Life Sciences docent Wijnand Verschuur was daarbij betrokken. “We nemen afscheid van het klassieke model van een docent die voor de klas staat”, vertelt Wijnand tijdens zijn presentatie.

“Beter is het bakkers en operators op te leiden in de bedrijven zelf. Daarbij wordt geleerd van de bestaande mensen in de bakkerij; het vakonderwijs vult de leemtes in. Docenten zijn in dit hybride model niet langer de absolute kenners, maar begeleiders die helpen kennis goed over te dragen. In dit model is iedereen leermeester van iedereen. Dat is nieuw en best spannend. En je moet zo’n proces goed opzetten. Maar als een bedrijf écht openstaat om zo te willen werken en leren – we noemen dat Wendbaar Vakmanschap, kom je tot een nieuwe vorm van opleiden. Die kan deels generiek zijn, maar ook deels bedrijfsgebonden. Afhankelijk van de leervraag die er is. Als vakonderwijs gaan we dus vraaggericht opleiden.”

Wil de bakkerij- en zoetwarensector een gefundeerde toekomst tegemoet gaan, dan moet er intern en extern op een andere manier worden opgeleid. Geen traditionele klaslokalen meer, maar maatgericht opleiden op de werkvloer. Die boodschap kwam naar voren tijdens de eerste editie van Sessions: een serie interactieve bijeenkomsten, opgezet door Bakery Sweets Center (BSC). Centraal thema: opleiden. De goed bezochte première vond corona-proof plaats in een voormalige verffabriek aan de Galvanistraat in Leeuwarden. Dit pand wordt mogelijk het fysieke onderkomen van Bakery Sweets Center. Lees het hele verhaal op de site van Backery Sweet Centre: https://bakerysweetscenter.nl/kick-off-bakery-sweets-sessions-van-aanbodgericht-naar-vraaggericht-opleiden/

Deel dit bericht

Meer lezen?