Gepubliceerd 4 april 2019

Impact met Inpact op de CVI-conferentie

Op 26 maart presenteerden Jan Krol en Ton Bruining het project ‘Inpact’ tijdens de jaarlijkse CVI-conferentie, de managementconferentie voor het beroepsonderwijs. ‘Een zelflerende innovatiestrategie voor onderwijsteams in hun omgeving’ was de titel van de workshop. Tijdens deze workshop werden de deelnemers meegenomen in de ervaringen met Inpact, een slimme mix van interventie, intervisie en interactie.

(Tekst: Jan Krol)

“Hoe ontwikkel je nu de innovatiekracht van je team in het beroepsonderwijs? Hoe stimuleer je nu de rijping van innovatieve ideeën? Hoe verwerf je daarvoor draagvlak en deel je de kennis die uit de teams voortkomt? In het kader van ‘Groenpact’, het innovatieprogramma voor het groene beroepsonderwijs werd een totaalaanpak ontwikkeld om teams te ondersteunen in het versterken van hun innovatieve kracht. Die aanpak is ‘Inpact’ genoemd.

Impact door Inpact met een slimme mix van instrumenten

Uit een rijke verzameling van managementtechnieken en innovatieaanpakken kozen wij voor de ontwikkeling van Inpact een aantal ingrediënten die veel mensen wel kennen uit hun eigen praktijk of van studiedagen. Wij smeedden deze management- en innovatietechnieken aaneen om scholen en onderwijsteams te helpen een slim en effectief proces op gang te brengen. Daarvoor werd een driefasenmodel ontworpen.

Ontwerpfase (fase 1): serious game met ideeën

Naast het eerherstel voor de ideeënbus en het verkennen van ideeën bij verschillende belangstellenden ontwikkelden we voor de Ontwerpfase een serious game om in het team een gesprek over de eigen kwaliteiten op gang te brengen, specifiek gericht op innovatie. De bedoeling is om ervoor te zorgen dat teamleden elkaar beter gaan begrijpen en slimmer om leren gaan met de sterke en minder sterke kanten van het team.

Realisatiefase (fase 2): verdieping en concretisering in sprintsessies

De bedoeling van de Realisatiefase (fase 2) is dat ideeën uitgewerkt die de bedoelingen van het team kunnen omzetten in concrete onderwijspraktijken. In de realisatiefase worden bruikbare ideeën geconcentreerd uitgewerkt. Dat kan in samenwerking met belanghebbenden, zoals studenten, het bedrijfsleven, het management en/of staffunctionarissen. Voor het ontwerp van instrumenten voor de realisatiefase lieten we ons inspireren door de sprinttechnieken waar het bedrijf Google gebruik van maakt. Op basis van die inspiratiebron en onze eigen ervaringen met het innoveren van beroepsonderwijs ontwikkelden we een sprintaanpak. Meet-ups en intervisie ondersteunen de realisatiefase. Ons advies is om in deze fase de uitgewerkte ideeën ook voor te leggen aan relevante belanghebbenden. Als er voldoende draagvlak bij belanghebbenden, dan zou tot implementatie overgegaan kunnen worden. Een succesvol een belangrijk onderdeel van onze Inpact aanpak is dat we in het begeleidingsproces ook studenten betrekken. Wij hebben ze opgeleid als zogenaamde sprintmaster en ze kunnen worden ingezet als begeleiders van sprintsessies.

Implementatiefase (fase 3): Verwezenlijken en verduurzamen

In de implementatiefase (fase 3) gaat het niet alleen om het in de praktijk brengen van een innovatie maar ook om het verduurzamen van de samenwerking en het ontwikkelen van processen van samen leren. Voor het ontwikkelen van de school als een productieve en lerende organisatie is daarin een cyclische benadering van groot belang. Bouw voort op het goede wat er is, denk na wat er beter kan, ga daar op een ontwerpende manier mee om en vooral ook: zorg dat je er plezier aan beleeft zodat je het rondje opnieuw wil maken.

Dialoog over Impact door Inpact

Tijdens de CVI-conferentie zijn we in dialoog gegaan met een grote groep belangstellenden. In die dialoog kwamen verschillende thema’s op tafel. Verschillende deelnemers vroegen zich hardop af? Hoe moet je beginnen? Moet er vooraf niet een concreet doel zijn? Een tweede vraag die naar boven kwam was de sturingsvraag? Wat is bijvoorbeeld de rol van individuele docenten, het team en het management? Een derde vraag die de deelnemers bezighield is: hoe geef je ontwikkelactiviteiten concreet vorm.

Bedoeling

Uit de dialoog wordt duidelijk het van belang is om vanuit een helder doel te werken. Mogelijk dat dat aan de voorkant al is geformuleerd. De kracht van de Inpact aanpak is de fasegerichte en cyclisch aanpak. Die kan ervoor zorgen dat ervoor kan zorgen dat vanuit de verschillende processen het doel steeds beter naar voren komt en kan worden aangescherpt.

Sturing

Een conclusie van het gesprek over de sturingsvraag is dat tools zoals Inpact mogelijkheden biedt voor teams aan zet, maar ook dat een aanpak pas effectief is als die wordt gedragen door alle belanghebbenden. Wil een van de partijen het initiatief nemen dan zal zij anderen moeten verleiden. Dat kan alleen door elkaar heel goed te leren kennen en waarderen.

Verandering

Met betrekking tot de vormgeving van activiteiten wijzen begeleiders Ton Bruining en Jan Krol op de verschillende ‘kleuren’ van leren veranderen. Waar blauwdrukdenkers doelstellingen, criteria en stappenplannen willen hebben is voor een rooddrukdenker het investeren in competenties en motivatie de sleutel tot succes.

Nadere kennismaking met Inpact

Tijdens de CVI gaven wij drie kennismakingsessies weg. Wilt u meer informatie over Inpact of een kennismakingssessie afspreken neem dan contact op met Jan Krol (0653478653) of Ton Bruining (0653221513).

(Bron foto: )

Deel dit bericht

Meer lezen?