Gepubliceerd 25 mei 2022

Het profiel van de groene professional

Op 19 mei was een kenniskringdiner met onderwijsbestuurders uit het hele land en met een brede vertegenwoordiging van branches. Het thema van de avond was ‘Het profiel van de groene professional’. Samen hebben we het groene profiel beschreven en een doorkijk gemaakt naar de wijze waarop onderwijs en bedrijfsleven hun leer- en ontwikkelplannen kunnen vormgeven om de groene professional, de maatschappij en het bedrijfsleven te bedienen. Een veelgehoorde boodschap was dat ontwikkeling nooit klaar is en iedereen altijd blijft leren. Dit gaat het beste wanneer bedrijfsleven en onderwijs de handen ineenslaan.

Er is gesproken over het belang van skills: de integratie van kennis, vaardigheden, vermogen en werkstijlen binnen een persoon te beschrijven. Dit sluit heel goed aan bij onze wendbaar vakmanschapscompetenties. Er is met name gesproken over het belang om samen leeromgeving te creëren waarin we tegemoet komen aan de arbeidsmarktkrapte, de vraag tot leren en ontwikkelen en de opgave van onze maatschappij.

Een conclusie van deze bijeenkomst was dat de WVLO aanpak heel goed aansluit bij de brede ontwikkeling van het mbo-onderwijs in Nederland. Met aantrekkelijke leer- en werkomgevingen op school en in het bedrijf. Deze avond was een extra stimulans om de resultaten uit ons project breder te gaan toepassen.

Deel dit bericht

Meer lezen?