Gepubliceerd 29 oktober 2018

Helft van tweede ronde RIF subsidies 2018 naar groen onderwijs

Acht samenwerkingsverbanden van mbo-scholen en bedrijven krijgen in de tweede ronde RIF subsidies in totaal 7,8 miljoen euro om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Bij maar liefst vier hiervan zijn groene mbo-instellingen betrokken. Binnen Groenpact en de centra voor innovatief vakmanschap (CIV’s) wordt intensief samengewerkt door onderwijs en bedrijfsleven. Deze samenwerking krijgt door deze toekenning een extra impuls.

De investeringen komen uit het Regionaal investeringsfonds mbo (RIF). Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is te spreken over de samenwerking: “Om studenten nog beter voor te bereiden op hun toekomst, is het nodig dat opleidingen up-to-date zijn. Het is daarom mooi om te zien dat mbo-scholen en bedrijven samen investeren om de aansluiting tussen beide nog verder te verbeteren.”
De toekenningen zijn voor Zone.college (voorheen AOC Oost), Nordwin College en Aeres MBO. De grootste toekenning was voor het Energie College, waarbij Terra en Nordwin zijn betrokken. Eerder dit jaar kreeg Lentiz Onderwijsgroep en het bedrijfsleven in het Westland al een subsidietoekenning voor de Food Innovation Academy.

Energietransitie Noord Nederland

Noord Nederland kreeg een RIF-subsidie van 2 miljoen euro toegekend voor het Energy College. Door dit project worden de komende vier jaar 3.400 vakmensen opgeleid die in Noord-Nederland aan de slag kunnen bij de overstap van fossiele naar duurzame energie. Het gaat om een gezamenlijk project van noordelijke mbo’s, bedrijven, provincies en gemeenten. Met dit project spelen zij in op het dichtdraaien van de Groningse gaskraan in 2030 en de toenemende vraag naar duurzame energievoorziening en kan de regio toonaangevend blijven op het gebied van energie.

Wendbare vakmensen in Friesland

Nordwin College kreeg ruim 1 miljoen euro RIF-subsidie voor ‘Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties’. Het geld wordt gebruikt voor het ontwikkelen van een nieuw soort wendbaar vakmanschap, met als belangrijk element dat medewerkers regie nemen op hun eigen ontwikkeling.

Zeven bedrijven (o.a. FrieslandCampina en Lamb Weston) en opleider MBO Life Sciences (samenwerking Nordwin en Friesland College) hebben samen met TNO is een visie ontwikkeld waarin bedrijven lerende organisaties worden.

Agrosector in Oost-Nederland

Er is steeds meer vraag naar mbo geschoold personeel in de agrosector, terwijl het aantal studenten van het AOC afneemt. Door een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, probeert dit samenwerkingsverband deze trend te stoppen.

Meer studenten voor teelt

De toekenning voor Aeres MBO richt zich op teelt: productie, plantveredeling, handel en verwerking, geo-informatietechnologie, techniek en mechanisatie. Aeres wil de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren, door ervoor te zorgen dat er meer mbo gediplomeerde studenten afgeleverd worden vanuit de teelt opleidingen op niveau 3 en 4 die over de geschikte kennis beschikken.

(Bron foto: AOC Raad )

Deel dit bericht

Meer lezen?