Gepubliceerd 23 januari 2020

Bijeenkomst Lerende Organisatie op 22-1-2020

In een vol klaslokaal kwamen 19 enthousiaste deelnemers van 16 verschillende organisaties bij elkaar. Het doel van de werksessie was om op zoek te gaan naar handvatten voor hoe organisaties meer lerend kunnen worden. Kennisuitwisseling tussen verschillende organisaties stond centraal, omdat uit een eerdere inventarisatie bleek dat veel organisaties graag van elkaar willen leren.

Peet Ferweda gaf in samenwerking met Karin Vinke van FrieslandCampina een presentatie over het opleidingstraject voor Allround Maintenance Technicians dat zij hebben opgezet. Het traject en de geleerde lessen zijn besproken en gekoppeld aan het Model Lerende en Innovatieve Organisatie.

 

Uit de Scan Lerende en Innovatieve Organisaties en de discussie tijdens de werksessie, bleek dat bij verschillende organisaties ruimte bestaat voor het verbeteren van (1) autonomie, uitdaging en variatie in het werk, (2) evaluatie, reflectie en feedback, (3) rolmodellen en (4) kennisuitwisseling over organisatiegrenzen heen. In deelgroepjes hebben we over deze thema’s kennis en concrete aanpakken uitgewisseld. Na drie kwartier waren de deelnemers nog lang niet uitgesproken! We hebben dan ook afgesproken om een lerend netwerk te creëren. Organisaties zullen bij elkaar op bezoek gaan om lopende projecten op het gebied van leren en ontwikkelen aan elkaar te presenteren en kennis, ervaringen en tips uit te wisselen. De werkvloer wordt hier nadrukkelijk bij betrokken. Daarnaast kunnen we vanuit de projecten resultaten, voorwaarden en succesfactoren ophalen, en deze – aangevuld met inzichten uit de wetenschap – vertalen naar generieke lessons learned.

 

De data van de organisatiebezoeken van het lerend netwerk worden op korte termijn bekend.

Deel dit bericht

Meer lezen?