Gepubliceerd 22 juni 2023

4 jaar WVLO: 5 opstekers

Hoe versterk je het wendbaar vakmanschap van medewerkers en studenten? Met het project Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties draaiden we de afgelopen 4 jaar verschillende pilots binnen bedrijven en bij MBO Life Sciences. Welke lessen hebben we geleerd? En wat hebben we al gedaan?

1. Het gaat om de wendbare vakméns

Vakmanschap is niet het woord dat voor ons programma de lading dekt. Het gaat om vakmensen. Mensen die in staat zijn om zelf initiatief te nemen in een veranderende omgeving en die samen problemen weten op te lossen.

2. Wendbaar vakmensschap is cruciale skill

Een tijd waarin we naar oplossingen zoeken op het gebied van onder andere energie en klimaat, vráágt om wendbaar vakmensschap. Een vaardigheid waarover de oplossingsgerichte medewerker beschikt. Vanaf 2024 is wendbaar vakmensschap opgenomen als vaardigheid in het kwalificatiedossier voeding!

3. Hulp voor docenten

Wil je voldoen aan deze nieuwe toevoeging in het kwalificatiedossier? Voor de ontwikkeling van wendbaar vakmensschap is een speciale toolkit ontwikkeld. Docenten zetten deze in om hun studenten volgens de WVLO-methode op te leiden.

4. Zelflerende organisaties zijn nodig

Een andere belangrijke les uit de pilots is dat wendbaar vakmensschap zich ontwikkelt doordat organisaties zelf lerend zijn. Dit leidt tot het inzicht dat het gaat om Wendbaar vakmensschap door lerende organisaties. Wendbaar vakmensschap leer je niet, maar je ontwikkelt het.

5. Leren vs ontwikkelen

Leren is gericht op het verkrijgen van nieuwe kennis of vaardigheden, terwijl ontwikkeling gaat over een bredere groei en vooruitgang op verschillende gebieden. Die bredere groei kun je niet afdwingen, maar wel uitlokken en ondersteunen. Zowel binnen de school als binnen bedrijven. Binnen de school gaat het dan over het didactische concept. Binnen bedrijven gaat het over de manier van leidinggeven en het HR-beleid.

WVLO: to be continued!

De komende jaren gaan we met deze inzichten verder. We gaan bij meer bedrijven binnen de food-, water- en chemiesector aan de slag om daar de instroom en ontwikkeling van wendbare vakmensen te versterken. Daarnaast verkennen we andere sectoren waar ook uitdagingen op de arbeidsmarkt zijn. De WVLO-aanpak werkt! Verder vullen we de toolbox aan met instrumenten om de lerende organisatie te versterken.

Opschalen en verdiepen

Het vervolg van WVLO gaat voor een groot deel over opschalen. Meer bedrijven, meer scholen, meer branches, meer werkenden, meer zij-instromers en meer studenten. We hebben onze lessen geleerd en we hebben onze tools ontwikkeld. We zijn er klaar voor om dit nog meer toe te passen.

De verdieping zit onder meer in het vormgeven van hybride leeromgevingen. Dat zijn leeromgevingen die tussen school en bedrijf in zitten. Een plek die oogt als een bedrijf, maar die voldoende ruimte en veiligheid biedt om te experimenteren en waar het niet zo erg is dat je een keer een fout maakt. Sterker nog, vakmensschap wordt versterkt wanneer je van je fouten weet te leren!

We hebben nu al hybride leeromgevingen in het Food Application Centre for Technology (FACT) en het Waterapplicatiecentrum (WAC). We breiden dit uit met een pilotlijn voor de productie van broodpasta. En met hybride leeromgevingen voor water en chemie. Hiermee krijgen we een samenhangend geheel van plekken waar zij-instromers, werkenden en studenten zich kunnen ontwikkelen. Dit is belangrijk, want in de huidige krappe arbeidsmarkt hebben we plekken nodig waar mensen met verschillende achtergronden, opleidingen en ervaringen hun eigen leerroute kunnen volgen. De food-, water en chemiebedrijven bieden tal van interessante functies en mogelijkheden.

WVLO draagt bij aan een gezonde toekomst voor verschillende sectoren

We blijven mensen enthousiasmeren en opleiden voor onze sectoren. En geven binnen bedrijven vorm aan goed werkgeverschap, opleiden en ontwikkelen. Zo dragen we ons steentje bij aan de toekomst van de mensen en bedrijven in deze mooie branches.

Aansluiten bij WVLO? Neem contact op met projectleider Arry Verhage, a.verhage@sol-online.nl.

Deel dit bericht

Meer lezen?