Taken van de toekomst: inzicht in de taken en competenties van morgen

Voor het deelproject taken van de toekomst wordt onderzocht in hoeverre de taken en bijbehorende vaardigheden van vier functies in de agrofood komende vijf jaar zullen veranderen. Daarbij wordt gekeken naar de functie van operator, laborant / analist, medewerker quality assurance en medewerker van de technische dienst. Allereerst zijn relevante technologische trends in kaart gebracht door middel van documentanalyse en interviews met experts. Daaruit bleken de volgende technologische toepassingen het meest relevant voor de geselecteerde functies:

  • Robotisering & automatisering (in brede zin)
  • Augmented & Virtual Reality
  • In-line kwaliteitsmonitoring (aan de hand van sensoren)
  • Predictive maintenance (met sensoren en big data voorspellen wanneer onderdelen vervangen moeten worden)
  • De transparante keten (door middel van Blockchain inzichtelijk maken hoe een product tot stand komt)
  • (Big) Data analytics (veel nieuwe technologieën leveren data die bruikbaar is voor verschillende doeleinden waaronder procesoptimalisatie, de transparante keten of predictive maintenance)

Vervolgens worden interviews en workshops georganiseerd om te bepalen wat de concrete gevolgen van die technologieën zijn voor de functies. Voor de functie laborant/analist en medewerker technische dienst zijn deze workshops al gehouden. Onder andere medewerkers zelf, leidinggevenden, HR en docenten vanuit het mbo nemen deel aan de interviews en workshops. Bij de medewerker technische dienst bleek uit de workshop bijvoorbeeld dat nieuwe machines minder vaak storingen geven, maar de storingen die ontstaan, zijn complexer. Ook zit er vaak een digitale component aan de storing, waarvoor samenwerking met de leverancier nodig is, omdat die het systeem op afstand kan uitlezen. Daarom moeten medewerkers technische dienst helder kunnen uitleggen wat het probleem is (communicatieve vaardigheden) en samen met de leverancier een oplossing vinden (samenwerking). En zo hebben ook predictive maintenance en augmented en virtual reality gevolgen voor de taken en competenties voor medewerkers technische dienst.

Als alle workshops zijn geweest, worden de veranderingen in de taken van de competenties als input gebruikt om na de zomer samen met de docenten van het mbo te kijken in hoeverre de huidige opleidingen aansluiten bij de taken die in de toekomst relevant zijn. Zo kunnen opleidingen worden verbeterd en wordt de student van nu opgeleid voor het werk van morgen. Ook kunnen de functieprofielen van de toekomst gebruikt worden voor het HR-beleid van bedrijven.

Projectleider bekend

Voor het project Wendbaar Vakmanschap in Lerende Organisaties is een projectleider benoemd. Tijdens de kick-off werd bekendgemaakt dat Arry Verhage het project vanaf 1 februari gaat aansturen. Arry is directeur van de SOL (stichting opleidingsfonds voor de levensmiddelenindustrie) en projectleider van het CIV Agri & Food. Hij is bekend in het netwerk en al enkele jaren betrokken bij de totstandkoming van het project.
We wensen Arry veel succes.

Peet Ferwerda blijft in de rol van “aanjager” betrokken bij het project.

Kick-off update

Het project Wendbaar Vakmanschap in Lerende Organisaties gaat van start.

De Kick-off vindt plaats op 24 januari in Theater Tryater te Leeuwarden.
Info over hoe daar te komen

Informatief en inspirerend, en natuurlijk toosten we op de start van ons project en de samenwerking.

Programma:
13.00 – 13.30 uur Ontvangst van de gasten
13.30 – 14.30 uur Officieel programma
14.30 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 15.45 uur Informatie ophalen & inspiratie opdoen
15.45 – 17.00 uur Netwerkborrel

In het eerste deel van de middag worden de hoofdlijnen van het project geschetst, toegelicht en onderbouwd. Tijdens het tweede deel kunnen deelnemers op 9 verschillende plaatsen informatie halen en inspiratie opdoen in zgn. tafelsessies. Per programmalijn is een informatietafel, gericht op uitwerking, organisatie en inzet. Daarnaast zijn er inspiratietafels met voorbeelden van ontwikkelingen, ervaringen en best practices tot nu toe, waarin de verbinding met de programmalijnen duidelijk wordt gemaakt.

AANMELDEN SESSIES

INFOTAFELS
Hier is inhoudelijke informatie beschikbaar over de projectactiviteiten, organisatie en planning in 2019.

1a Wendbaar (eigen) vakmanschap. Wouter van der Torre van TNO geeft globale informatie over het programma van het eerste jaar en gaat specifiek in op het onderzoek “Taken van de toekomst”

2a Lerende organisaties. Arry Verhage, directeur SOL, neemt u mee in het programma voor 2019, variërend van instrumenten voor begeleiding tot nieuw loopbaanbeleid.

3a De school in bedrijf. De eerste stap is: hoe komen we tot wendbare docenten en een lerende school? Aanpak voor 2019 door Esther van Duuren, directeur MBO Life Sciences.

4a Op weg naar kansrijk vakmanschap. Door samen te werken, o.a. in social labs, gaan we de kans op succesvolle instroom van werkzoekenden en mensen die vanuit huidig werk de transfer maken vergroten. De aanpak voor 2019 wordt besproken door Goedele Geuskens van TNO.

INSPIRATIETAFELS.
Hier kunt u kennis maken met of verder praten over een aantal inspirerende voorbeelden en ontwikkelingen.

1b Innovaties in processen en procesautomatisering door Mirjam Kitsz, plantmanager bij FrieslandCampina. Door innovaties ontstaan geheel nieuwe en geavanceerde productieprocessen. Dat heeft gevolgen voor het productiepersoneel. Aan de hand van de nieuwe PAVE-productielijn bij FrieslandCampina in Leeuwarden bespreken we nieuwe rollen voor procesoperators.

2b Royal Steensma op weg naar een lerende organisatie. Op de locatie Franeker is een eerste traject met dat doel uitgevoerd. MBO Life Sciences heeft, samen met de leidinggevenden van de locatie een route uitgestippeld en een aantal activiteiten begeleid die later succesvol bleken. HR manager Jelke van Dapperen en begeleidend docent Bertus Faber doen verslag en bespreken de resultaten.

3b Werken is leren, een leven lang. Vanuit dat gegeven is bij MBO Life Sciences/ Friesland College een leeromgeving ingericht onder de naam “Facilitaire Leeromgeving voor Techniek en technologie” kortweg FLOTT. De leeromgeving volgt en ondersteunt maximaal de ontwikkeling van de deelnemer, biedt vele werkvormen en stimuleert eigen regie op ontwikkeling. Peet Ferwerda van MBO Life Sciences legt uit hoe het werkt en gaat het gesprek aan.

3c Serious game als operator support. Het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs slaan samen met Jacobs Douwe Egberts de handen in één. De partners willen met behulp van een simulatie een efficiënte teamstrategie ontwikkelen om productieteams te helpen om op afstand te communiceren en in real-life situaties te vertrouwen op elkaars expertise. Hiervoor wordt een serious game ontwikkelt waarin operators leren op welke wijze zij efficiënt op afstand kunnen communiceren met hun collega’s. Met demo’s. Door Erik op den Kelder van NHL Stenden Hogeschool.

4b Het Mobiliteitsnetwerk Noord Nederland (MOBNN) is ontstaan uit een initiatief binnen het HCA overleg Noord (Human Capital Agenda) in de Foodsector. In eerste instantie om vakmensen te binden voor de sector, maar meer en meer om nieuwe medewerkers te vinden, bijvoorbeeld in krimpsectoren. De overgang naar de nieuwe werkomgeving in de Foodsector wordt volgens de visie op Wendbaar Vakmanschap ingericht. Anneke Post, projectleider MOBNN en Marcel Hirs, HR officer bij Lamb Weston Meijer, delen ervaringen.

AANMELDEN SESSIES

RIF subsidie toegekend

Goed nieuws! Vanmorgen is bekendgemaakt dat de subsidie voor onze RIF-aanvraag “Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties” is toegekend. We kunnen onze plannen gaan verwezenlijken op de wijze zoals beschreven in het businessplan en ons samen – bedrijven, opleiders en instellingen – inzetten voor het ontwikkelen van voldoende prima wendbare vakmensen. Voor nu en in de toekomst.

We hebben een lange weg afgelegd. Sommige partners zijn al betrokken vanaf 2016, toen we een innovatieagenda hebben opgesteld die uiteindelijk heeft geleid tot de huidige inzichten en plannen. Anderen zijn later met enthousiasme aangehaakt. Er moet nog veel gebeuren, maar we zijn samen al flink op weg. Veel dank hiervoor.

Op korte termijn organiseren we een kick-off bijeenkomst om de start te vieren en tegelijk afspraken te maken voor het opzetten van een projectorganisatie en de activiteiten in het eerste projectjaar.

“Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties” is een groot project, waarbij de focus en de verbinding van de verschillende ontwikkelingen vanuit één visie een klus zal worden. We gaan deze mooie uitdaging met vertrouwen en met veel energie aan.

Peet Ferwerda

Cross-over Food

MBO Life Sciences heeft via de experimenteer regeling, in samenwerking met SBB, een cross-over opleiding voedingsmiddelentechnologie/procestechniek ontwikkeld: industrieel produceren van levensmiddelen. MBO Life Sciences voert deze opleiding vanaf 2019 uit en geeft hiervoor dus ook wettelijk erkende diploma’s uit.
De cross-over is al langer een vraag vanuit de Food wereld om de operators goed ut te rusten voor de toenemende automatisering en daarbij het karakter van een Foodopleiding te behouden.
Het kwalificatiedossier is te vinden op de site van SBB.